18.08.2018. – Pasākums Latvijas simtgadei – Tabores pagasta aktīvāko iedzīvotāju ekskursija uz Rēzekni