Izsole , Oktobra iela 2A, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads
Kadastra nr.: 44920030033001 Sākotnējā cena: EUR 479.34 mēnesī
Platība(m2): Zemes platība: 0.6608 Nolikums
plkst.11.00 Rīgas iela 2, Daugavpils, 19.kabinetā. Pieteikties izsolei līdz 01.08.2016. plkst: 18.00