Bibliotēka no 18.maija atsāka savu darbību

Ar prieku paziņojam, ka bibliotēka ir gatava tikties ar saviem lasītājiem. Ievērojot visus nepieciešamos sanitāros pasākumus, jums ir iespēja izmantot grāmatu krājumu, kā arī izmantot datora pakalpojumus.

Atnestās grāmatas izies 72 stundu karantīnu, tāpēc tās būs jāievieto tam speciāli paredzētajā vietā.

Sargāsim savu un apkārtējo veselību!