Bibliotēka

Laipni lūdzam Tabores pagasta bibliotēkā!

Bibliotēkas reglaments

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēka piedāvā :

 • brīvpieejas grāmatu krājums
 • 22 nosaukumu periodiskie izdevumi
 • bezmaksas pieeja interneta resursiem
 • bezmaksas multifunkcionālo iekārtu pakalpojumi (kopēšana, drukāšana, skenēšana)
 • datu bāzes Letonika un News.lv
 • 6 datorizētas lietotāju darba vietas
 • bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas
 • konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām
 • SBA pakalpojumu sniegšana
 • lasīšanu un grāmatu popularizējošie pasākumi

Bibliotēkā visi pakalpojumi ir bezmaksas.

Informāciju par Tabores pagasta bibliotēkas krājumu var atrast Daugavpils novada elektroniskajā kopkatalogā

Tekošā gada jaunieguvumi

Pieejamie laikraksti un žurnāli

Krājuma komplektēšanas politika

Statistika par 2020.gadu

Statistiskie rādītāji no 2019.g. līdz 2021.g.

2019 2020 2021
Lietotāji 268 275 281
Apmeklējumi 1861 1098 1336
Izsniegums 3761 3110 4087
Krājums 5868 5990 6004

Tabores pagasta bibliotēka dibināta 1955. gada beigās. Tolaik tā atradās kolhoza „Zarja” valdes ēkā un aizņēma pavisam nelielu platību – 12 kv.m., istaba neapkurinājās un bija tikai viens logs. Nebija gandrīz nekādas iekārtas, tikai viens galds, krēsls un divi plaukti priekš grāmatām. Bibliotēkas vadītāja tolaik bija Lidija Maskaļonoka. Bibliotēkas fondā bija 1000 eksemplāru un 130 lasītāju.

1956.gadā bibliotēku nodeva ciema padomei, pārveda uz citu lielāku telpu un tā sāka saukties Tabores ciema bibliotēka. Visu šo gadu laikā bibliotēkas telpas vairākkārt tika mainītas.

Kopš 1998. gada Tabores pagasta bibliotēka atrodas Tabores pagasta pārvaldes ēkā pirmajā stāvā.

2003.gada 14.oktobrī Tabores pagasta bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā.

Kopš 2010.gada Tabores pagasta bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu/Jauniešu/Vecāku Žūrija”.

2012.gadā bibliotēkā ir veikts remonts.

2015. gadā bibliotēkā tika ierīkota jauna telpa – datorklase. Tajā atrodas 4 jauni datori un jauna multifunkcionālā iekārta .  Bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja izmantot šos datorus un interneta resursus, kā arī drukāšanas un kopēšanas pakalpojumus.

2016.gadā bibliotēka tika akreditēta un saņēma apliecību, kura derīga līdz 2021.gada 20.oktobrim.

No 2018.gada sociālajos tīklos Facebook bibliotēkai ir sava lapa, kuru varat apskatīt un tai sekot šeit. Lapā regulāri tiek izvietota aktuāla informācija par jaunumiem, pasākumiem, izmaiņām bibliotēkas darbā.

2019. un 2020.gadā, pateicoties Daugavpils novada domes iepirkumam, bibliotēka saņēma divus jaunus datorus lietotājiem.

FOTOGALERIJA 

17.09.2016 – Daugavpils novada diena

09.09.2016 – Tabores pagasta svētki

17.06.2016. – 15.Grāmatu svētki Biķerniekos

01.06.2016 – Bērnības svētki

 

Kontaktinformācija:

 • Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
 • Tālr.: 65471233
 • E-pasts: biblioteka@tabore.lv
 • Bibliotēkas vadītāja: Ilga Kipļuka

Darba laiks:

 • Pirmdiena 8:30-16:45
 • Otrdiena 8:30-16:45
 • Trešdiena 8:30-16:45
 • Ceturtdiena 8:30-16:45
 • Piektdiena 8:30-16:45
 • Sestdiena brīvdiena
 • Svētdiena brīvdiena

Esiet laipni gaidīti bibliotēkā!