Iedzīvotāju ievērībai!

Vēršam jūsu uzmanību, ka no 2022. gada 1. janvāra tiks mainīti visu Augšdaugavas novada
pašvaldības iestāžu banku norēķinu konti!

Lūgums veikt visus maksājumus līdz 23. decembrim!

No 1. janvāra lūgums sekot rēķinos norādītajiem jaunajiem
norēķinu kontiem, uz kuriem būs jāveic visi nepieciešamie
maksājumi!