Izsole

plkst. 11.00
Rīgas iela 2, Daugavpils, 19.kabinetā
Rakstiska izsole tiek pārdots
Izsole, Oktobra iela 2A, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads
Kadastra numurs: 44920030033001
Platība: Zemes platība: 0.6608 m2
Sākotnējā cena: 479.34 mēnesī EUR
Pieteikties izsolei var līdz 01.08.2016. plkst.18.00
Objektu var apskatīt darba dienās par apskates laiku iepriekš vienojoties, tālr.29338225, 65471228.


Noteikumi