Komunālā nodaļa

Komunālās nodaļas vadītājs, kapu pārzinisJānis Stankevičs

Iedzīvotājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.

Atbild par ceļu uzturēšanu pagasta teritorijā, skolēnu pārvadājumiem, ūdens un kanalizācijas pakalpojumime, sniedz atbildi par atkritumu apsaimniekošanu pagasta teritorijā, izsniedz atļaujas un veic ierakstus apbēdījumiem pagasta teritorijas kapos, atbild par pagasta īpašuma un teritorijas apsaimniekošanu.

Kontaktinformācija:

Mob.tālr. 2910630

e-pasts: janis.stankevics@tabore.lv

 

Īres maksa

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi