Līdz 2020.gada 14.aprīlim KASE IR SLĒGTA!

Ņemot vērā visā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju,

TABORES PAGASTA PĀRVALDES

KASE LĪDZ 2020.GADA 14.APRĪLIM IR SLĒGTA!

Aicinām veikt bezskaidras naudas maksājumus, izmantojot šādus norēķinu kontus:

Komunālo pakalpojumu maksājumiem:

Tabores pagasta pārvalde

Reģ.nr.90000073573

Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads

Banka: A/S SEB BANKA

Swift kods: UNLALV2X

Konts: LV65 UNLA 0005 0111 3002 1

Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālr.65471261 (I.Kipļuka)

 

Nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksājumiem:

Tabores pagasta pārvalde

Reģ.nr.90000073573

Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads

Banka: A/S SWEDBANK

Swift kods: HABALV22

Konts: LV23 HABA 0551 0282 8858 6

Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālr.65475606 (O.Ričika)