Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana 2020.gadā

Pamatojoties uz likuma par “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”4.pantu, tika noteikts, ka 2020.gadā nekustamā īpašuma nodoklis divu ceturtdaļu apmērā no gada summas maksājams ne vēlāk kā 15.maijā un vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas – ne vēlāk kā 17.augustā un 16.novembrī.