Par pagastu

Tab_Konturs

Tabores pagasta pašvaldības administratīvā teritorija aizņem 7663,8 ha, no tiem:
Lauksaimniecības izmantojamā zeme – 4366,2 ha (57%);
Mežsaimniecības izmantojamā zeme – 920,2 ha (12%);
Ūdenssaimniecības izmantojamā zeme – 212,2 ha (2,7%);
Dārzkopības sabiedrību zeme – 49,3 ha(0.6%);
Zem ceļiem – 174,9 ha (2,3%);
Meliorētā zeme – 1847,3 ha (42,3 % no lauksaimniecības izmantojamās zemes).

Piemājas saimniecību skaits – 350 ar kopējo platību 2103,6ha, vidējā platība – 6,9 ha.
Zemnieku saimniecību skaits – 37 ar kopējo platību 704,3 ha, vidēja platība – 19,0 ha
Tabores pagasta pašvaldības zeme – 291,5 ha, t.sk. zem ceļiem – 69,8 ha.

 

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2021.783

 

Lielākās zemnieku saimniecība „Mežvidi” –  255 ha zemes, nodarbojas ar daudznozaru lauksaimniecību, bioloģisko saimniecību un sabiedrisko ēdināšanu.

Tūrisma pakalpojumus sniedz viesu mājas “Stārķi” īpašnieks Vasīlijs Cerikovs.

Lielākā ražotne SIA “Nikom” – logi un durvis.

Aitkopība SIA “Info Agro” īpašnieks – Aleksejs Mihejevs.

 

Pagasta vēsture.

Austrumos pagasts robežojas ar Skrudalienas pagastu, rietumos ar Laucesas pagastu un ziemeļaustrumos ar Vecsalienas pagastu.
Pagasta teritorija izvietojas Augšzemes augstienes ziemeļ–austrumu daļā un raksturojas ar paugurainu reljefu.

Attālums līdz galvaspilsētai Rīgai ir 244 km un līdz Daugavpilij – 9 km.

Pagasta teritorijas daļa 530 ha platībā iekļaujas dabas parkā “ Daugavas loki” ar gleznainām Daugavas krastu ainām.

Pagasta teritoriju nešķērso republikas nozīmes ceļi, vienīgi pagasta ziemeļu daļā atrodas vietējās nozīmes ceļš Daugavpils – Krāslava. Gar pagasta dienvidu robežu stiepjas starprepublikāniskās nozīmes ceļš Daugavpils – Braslava.

Analizējot dabas apstākļus pagasta teritorijā var teikt, ka tie ir labvēlīgi lauksaimniecības attīstībai. To veicina augsta aktīvo temperatūru summa, salīdzinoši gari veģetācijas un bezsala periodi, kā arī pietiekošs mitruma daudzums gada laikā.

Tabores pagasts tika izveidots 1950. gadā. Līdz šim laikam tas bija Skrudalienas pagasts, kurš nodibināts 1889. gadā, apvienojot tanī 7 pagastus – Bruņas, Taboras, Jaunsalienas, Elernes, Lasenbergas un Māres.