Paziņojums par lIguma noslegšanu ar SIA “Eko Latgale”

  1. Tabores pagasta pārvalde paziņo, ka ar 2018. gada 01. aprīli stāsies spēkā Daugavpils novada domes 2018. gada 22. februāra lēmums Nr. 653 “Par atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Tabores pagasta teritorijā ”, kurā noteikts cieto sadzīves atkritumu savākšanas tarifs:

    1. no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 31. decembrim – 10,49 euro par 1 m3 (bez PVN);

    2. no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim – 11,01 euro par 1 m3 (bez PVN);

    3. no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim – 11,46 euro par 1 m3 (bez PVN);

  1. No 2018. gada 01. aprīļa Tabores pagasta pārvaldei noslēgts līgums ar SIA “Eko Latgale”.

Līdz ar to aicinām pagasta iedzīvotājus līdz 2018. gada 1. aprīlim noslēgt līgumu ar SIA “Eko Latgale” par sadzīves atkritumu izvešanu.

SIA “Eko Latgale” pārstāvji iedzīvotājus pieņems Tabores pagasta pārvaldē 2018. gada 12. martā no plkst. 09.00 līdz plkst 16.00.

un 2018. gada 17. martā no plkst.09.00 līdz 13.00.

Šajās dienās varēs noslēgt līgumu un iegādāties marķētus atkritumu maisus

( viena maisa cena 150 l tilpums – 2,39 Euro;100 l tilpums – 1,75 euro; komplektā 10 maisi).

Iedzīvotāji, kuri izmantos konteinerus varēs uzrakstīt pieteikumus un līgumus kopā ar konteineriem SIA “Eko Latgale” atvedīs uz mājām.

Iesniegt pieteikumu un noslēgt līgumu var arī SIA “Eko Latgale” birojā pēc adreses: Dunduru iela 13a, Daugavpilī vai rakstot

e-pastu: ekolatgale@ekolatgale.lv

Telefons uzziņām 65438392 vai 26800650