Tabores pagastā ir uzstādīts bērnu rotaļu laukums

Tabores pagastā ir uzstādīts bērnu rotaļu laukums Daugavpils novada domes īstenotā projekta „Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Lauceses pagastos” (Nr. 2017/AL28/4/A019.22.01/8) ietvaros.

Projekta mērķis – uzlabot dzīves vides kvalitāti Daugavpils novada iedzīvotājiem, nodrošinot ģimenēm ar bērniem drošu un draudzīgu atpūtas vietu izveidošanu. Projekta rezultātā ir izveidoti 5 jauni bērnu rotaļu laukumi Ambeļu, Randenes, Sventes, Tabores un Mirnija ciemā.

Projekta kopējās izmaksas ir 50504,19 EUR, attiecināmās izmaksas 50 000,00 EUR, publiskais finansējums – 45 000,00 EUR.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” mājaslapā www.daugavpils.partneribas.lv un sociālajos portālos https://www.facebook.com/Daugavpils.Partneribas/

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm