Tabores pagasta pārvalde izsludina pieteikšanos galvenā grāmatveža vakancei

 

Daugavpils novada pašvaldības Tabores pagasta pārvalde (reģ.nr. 90000073573)
izsludina pieteikšanos uz vakanci galvenā grāmatveža amatam
(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 1211 04)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Mēnešalga: 982 EUR
Darba vieta: Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads.
Darba pamatpienākumi:
• organizēt un veikt pilnu iestādes finanšu uzskaiti, nodrošinot LR likuma Par grāmatvedību un citu LR normatīvo aktu prasību izpildi;
• organizēt darbu saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības politikas vadlīnijām;
• pārraudzīt iestādes budžeta sagatavošanas un izpildes procesu;
• sagatavot un iesniegt finanšu pārskatus Valsts kasē e_Pārskatu sistēmā (mēneša, ceturkšņa un gada pārskati);
• organizēt, uzraudzīt un kontrolēt sadarbību ar revidentiem audita jautājumos;
• apstrādāt, uzskaitīt un kontrolēt grāmatvedības dokumentāciju Resursu vadības sistēmā Horizon, apmaksas termiņu kontrole (debitoru un kreditoru uzskaite);
• organizēt, uzraudzīt un kontrolēt:
– darba algas aprēķina procesu;
– ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites procesu;
– krājumu uzskaites procesu;
• pakļautībā esošo grāmatvežu darba organizācija un vadīšana
• veikt citus iestādes vadības izvirzītus uzdevumus, kas ir nepieciešami amata pienākumu izpildes nodrošināšanai.

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība (vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība) grāmatvedībā, ekonomikā vai finanšu jomā;
• vismaz viena gada pieredze bilancspējīga grāmatveža amatā, vēlams pašvaldības vai valsts pārvaldes institūcijās;
• spēja orientēties LR normatīvajos aktos grāmatvedības un nodokļu likumdošanas jomā;
• zināšanas un praktiskā pieredze grāmatvedības organizēšanā un finanšu līdzekļu izpildes kontrolē un analīzē;
• spēja ātri apgūt un strādāt ar dažādām programmatūrām, ļoti labas iemaņas darbā ar MS Office (Word, Excel);
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
• augsta atbildības sajūta, precizitāte un pozitīva attieksme pret darbu;
• labas komunikāciju un sadarbības spējas.

Pieteikuma dokumenti:
• Iesniegums brīvā formā
• CV
• Izglītības dokumentu kopijas
• Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
• Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.
Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Pieteikumus sūtīt pa pastu: Tabores pagasta pārvalde, Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads. (ar norādi Vakancei) vai e-pastu: parvalde@tabore.lv līdz 2021. gada 9.jūlijam.
Ar atbilstošākiem pretendentiem sazināsimies telefoniski un uzaicināsim uz darba interviju, ar katru kandidātu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.