Valsts svētku pasākumi Augšdaugavas novadā

BEBRENES PAGASTS

11. novembrī pie Bebrenes muižas vārtiem gaismas instalācija “Muižas vārti atminas cīnītājus par Latvijas brīvību”;

18. . novembrī gaismas instalācija “Caur zemi un ūdeņiem uz brīvību” pie Bebrenes muižas dīķa;

No 11. līdz 18. . novembrim Bebrenes Dzirnavas atmirdz Latvijas karoga krāsās;

Līdz 11.novembrim Lāčplēša diena “ Turēsim dziļi sirdī tos, kuri cīnījās  par mūsu Valsts brīvību” Bebrenes pagasta bibliotēkas facebook vietnē;

No 10. novembra “Ir tikai viena Latvija un citas nav nekur.. “ 18. novembris – LR Proklamēšanas diena Bebrenes pagasta bibliotēkas facebook vietnē.

BIĶERNIEKU PAGASTS

18. novembrī “Uzdāvini svētku siltumu Latvijai” (sveces iedegšana) bērzu parkā pie Biķernieku KN;

Visu novembri fotoizstāde “Par godu Latvijai” Biķernieku pagasta pārvaldes Facebook vietnē;

15.-30. novembrī fotoizstāde “Mana dzimtene rudens noskaņā” Biķernieku pagasta pārvaldes facebook lapā;

18.-30. Novembrī bērnu zīmējumu izstāde “Es esmu Latvija”Biķernieku pagasta pārvaldes facebook lapā.

DEMENES PAGASTS

18. novembrī plkst. 16:00-19:00 akcija ”Gaisma manai Latvijai” (katrs iedzīvotājs varēs iedegt sveces Latvijas kontūrā) kaukumā pie Demenes KN.

DUBNAS PAGASTS

16. novembrī latvju zīmju uzstādīšana par godu LR proklamēšanas 103.gadadienai, Dubnas pagasta centrs.

DVIETES PAGASTS

3. novembrī izstāde “Latvija – es kā mūziku dzirdu vārdu šo, Tēvzeme – es kā mājvietu uztveru vārdu šo, Brīvība – tā ir jāsargā no ienaidnieka” Latvijai – dzimšanas diena! Dvietes pagasta bibliotēka facebook vietnē;

Visu novembris Brīvo mākslinieku asociācijas Daugavpils biedrības “Latgales Vienotība” biedru darbu izstāde Dvietes muižā;

1.-14. novembrī fotokonkurss “Mana dzimtā vieta- Latvija” Dvietes KN;

16.-30. novembrī izstāde ”Mana dzimtā vieta-Latvija!” Dvietes KN.

ILŪKSTE

5. novembrī izstāde ”Lai mūžam nemirst Lāčplēša gars….” 11.novembris- Lāčplēša diena Ilūkstes novada centrālā bibliotēkas Facebook vietnē;

11. novembrī izstāde “11. novembris – Lāčplēša diena”/ Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas diena Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas facebook vietnē;

11. novembrī no plkst. 10.00 līdz 18.00 ziedu un svecīšu nolikšana pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru stēlām Godinot mūsu varoņus, iedegsim katrs savas mājas logā piemiņas svecīti.

12. novembrī izstāde ”Mēs savas zemes brīvību un valsti sirdī nesam..” 15. – 19. novembrī izstāde “Par Latviju, par zemi svēto”/Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas facebook vietnē.

18.novembris- Latvijas Republikas proklamēšanas diena, Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas facebook vietnē;

18 . novembrī no plkst. 17.00 līdz 19.00, sveicot Latviju 103.gadskārtā, pie Ilūkstes kultūras un mākslas centra katrs individuāli varēsim novietot svecīti, veidojot gaismotu Latvijas kontūras formu.

KALUPES PAGASTS

11. novembrī  plkst. 10.00 ziedu nolikšana pie pieminekļa 20.gadsimta cietušajiem kalupiešiem un upuriem, Kalupes pagasts (krustceles);

11. v plkst. 16.00 Gaismas ceļš Baltaču kapsētā un ziedu nolikšana Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Bronislava Šaršūna piemiņas vietā Baltaču kapsētā;

15.-22. novembrī latvju zīmes-Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienai Kalupes pagasta teritorijā.

LAUCESAS PAGASTS

11. novembrī plkst. 11.00 Lāčplēša diena. Svinīga ziedu nolikšana Laucesas poļu leģionāru kapos, Laucesas katoļu kapi.

LĪKSNAS PAGASTS

8.- 28. novembrī Līksnas pagasta jauniešu fotoizstāde “Mana Līksna – mana Latvija” pie Līksnas pagasta ēkas;

11. novembrī svecīšu akcija pie Līksnas pagasta ēkas.

MAĻINOVAS PAGASTS

8. -16. novembrī bērnu zīmējumu konkurss “Mana Latvija!“, Maļinovas SN;

16. -30. novembrī bērnu zīmējumu izstāde “Mana Latvija!”, Maļinovas pagasta SN logos.

NAUJENES PAGASTS

No 15. Novembra plkst.  9:00 LR proklamēšanas 103.gadadienai veltīta izdevuma publicēšana virtuālā vidē Naujenes Novadpētniecības muzejā;

17. novembrī  plkst. 9.00 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts tiešsaistes pasākums “Tev svētki, Latvija”. Naujenes pamatskolas 1.-3. kl skolēniem. Naujenes TB Bērnu nodaļa, ZOOM platformā;

18. novembrī plkst. 17.00-19.00 Svētku sajūtu taka Juzefovas parkā Naujenē.

NĪCGALES PAGASTS

15.-21. novembrī bērnu zīmējumu izstāde “Latvijai 103” Nīcgales pagasta Tautas bibliotēkas Facebook lapā;

18. novembrī plkst. 15.00 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums ,,Tev mūžam dzīvot, Latvija!” (atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī) Nīcgales TN.

PILSKALNES PAGASTS

8.-21. novembrī svētku noformējuma veidošana “Valsts svētku noskaņu radot!”, Pilskalnes pagasta pārvalde;

No 10. Novembra izstāde “Latvijas vēstures faktos un atmiņās” (Veltījums Latvijas Republikas proklamēšanas dienai) Pilskalnes pagasta bibliotēkas facebook vietnē.

PRODES PAGASTS UN SUBATES PILSĒTA

18. novembrī Latvijas tautas un ozola spēks! Gaismas objekti Subates Tirgus laukumā.

SKRUDALIENAS PAGASTS

17. novembrī  plkst. 11.00 Pārvaldes darbinieku svinīga sanāksme, veltīta LR proklamēšanas 103. Gadadienai Silenes KN.

SVENTES PAGASTS

16. novembrī  plkst. 16.00 Sventes centra izgaismošana par godu LR proklamēšanas dienai pie Grāfa vārtiem;

18. novembrī plkst. 18.00 Sveču gaismas raksts par godu LR proklamēšanas gadadienai pretī Sventes Tautas namam.

ŠĒDERES PAGASTS

No 8. novembra “Raibie pupiņraksti”, bērnu veidotas latvju rakstu zīmes. Fotoizstāde FB vietnē.

TABORES PAGASTS

17.-18. novembrī fotoizstāde “Atmiņas par svētkiem” (par godu LR proklamēšanas dienai) FB vietnē;

18. novembrī no plkst. 18.30 Sveču raksts (par godu LR proklamēšanas dienai) pie sabiedriskā centra.